อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
25-07-2563
23-24/7/2563 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ