เกี่ยวกับเรา | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด

ประวัติบริษัท

ก่อตั้ง บจก.โททัล เมคคานิค ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
ก่อตั้ง บจก.ไทรทัน เมคคานิค ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขยายโรงงานที่อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อเอลฟ่าเทคในประเทศไทย
ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001/14001/45001 ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรอกซีแมคและยูเล็กซ์ในประเทศไทย
 
สร้างแบรนด์ของตัวเอง ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครนไฟฟ้า
Crane Cafe
ขยายสำนักงานและโรงผลิต ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
 

จรรยาบรรณ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางกระแสวิกฤติทางเศรษฐกิจของเมืองไทยปี 2554 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มีเจตนาให้บริการระดับมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้าผู้ใช้รอกและเครน เรามุ่งเน้นการทำงานอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความเป็นทีมเวิร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดทั้งในด้านราคาและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ความเป็นมืออาชีพ – ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรอกและเครน เราต้องแน่ใจเสมอว่าเราใช้ประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่าราคาและเวลาที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพจากตัวเราเองไปสู่สายตาลูกค้า

ความเป็นทีมเวิร์ค – ความสำเร็จประการสำคัญต้องมาจากการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทีมปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีให้มีความก้าวหน้าและผลักดันให้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างทีมงานให้มีรากฐานมั่นคง

เราเล็งเห็นว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ซึ่งเป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ธุรกิจของเรา


สินค้าและบริการของเรามีดังนี้
 • 💢 ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งรอก เครน ลิฟต์
 • 💢 บริการทดสอบน้ำหนักเครนและออกใบรับรอง ปจ.1
 • 💢 ทีมช่างเคลื่อนที่บริการซ่อมด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • 💢 บริการรื้อประกอบ ย้าย เปลี่ยน ดัดแปลงรอกและเครน
 • 💢 บริการอบรมหลักสูตรการใช้เครนตามกฎหมายกำหนด
 • 💢 จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยยกทุกชนิด
 • 💢 รีโมทควบคุมเครนไร้สาย สัญญาณแสงและเสียง
 • 💢 อุปกรณ์ควบคุมการยกน้ำหนักเกินพร้อมจอแสดงผล

✅️ เรามีทีมวิศวกรและทีมช่างพร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานบนที่สูงทันสมัยที่เน้นความปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่ให้คุณภาพสูง รวมถึงมีสินค้าอะไหล่ในสต้อกพร้อมบริการทันที

พื้นที่ให้บริการ

เขตการขายของบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ได้แก่

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมฉะเชิงเทรา พื้นที่ติดต่อกรุงเทพฯ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนา ก่อนถึง นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก และภาคใต้

เขตการขายของบริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้แก่

 • เขตภาคตะวันออก และภาคอีสาน
 • ฉะเชิงเทรายกเว้นพื้นที่ติดกับกรุงเทพ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนา ก่อนถึงนิคมเวลโกรว์
 • ลูกค้าที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ทั้งหมด
หมายเหตุ การแบ่งเขตการขายมีผลทางด้านขาย และการให้บริการของฝ่ายขายเท่านั้น ไม่มีผลต่อฝ่ายช่างที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

Executive Team

จิรายุ เอี่ยมสมร
กรรมการผู้จัดการ
“ในวันเวลาที่ผมเป็นช่าง ผมทำงานข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้เครนลูกค้าใช้งานได้ ผมไม่ได้ทำเพราะอยากได้ค่าโอทีนะครับ แต่ผมคิดเสมอว่า ถ้าลูกค้ายังใช้งานเครนไม่ได้ งานผมก็ยังไม่จบ ผมจะซ่อมต่อจนกว่าเครนจะใช้งานได้”

ประสบการณ์การทำงาน
2554-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
2553-2554 : ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทเครน จำกัด ธุรกิจรีโมทควบคุมไร้สาย
2552-2553 : ผู้จัดการ บริษัท เครนเทคนิค จำกัด ธุรกิจรอกยี่ห้อ Munck
2549-2552 : ฝ่ายขาย บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
2535-2548 : หัวหน้าฝ่ายช่าง บจก.มอริส (ประเทศไทย) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Morris

ความรับผิดชอบพิเศษ
 • ประธานวิทยากรปั้นจั่นหลักสูตรเป็นวิทยากรปั้นจั่น รุ่นที่ 1 โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การศึกษาและการอบรม
 • เทคนิคไทยสุริยะนครสวรรค์ ระดับอนุปริญญา สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น​ ปริญญาตรี​ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 • 2551 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ Konecranes รุ่น XN ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • 2547 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้ายี่ห้อ Morris รุ่น S400 ณ ประเทศอังกฤษ

ภัทราภรณ์ สุกใส
กรรมการผู้จัดการ
“การจะเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือความอาวุโส แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามอย่างยากเย็นแค่ไหนที่จะทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเคารพจากทีม เพื่อที่ผลงานของเราจุดแรงผลักดันให้ทีมรู้ว่าต้องทำอะไรด้วยใจของเขา”

ประสบการณ์การทำงาน
2555-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
2553-2555 : ผู้จัดการ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ ธุรกิจสรรหาบุคลากร
2552-2553 : ฝ่ายการตลาด บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
2551-2552 : ฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือดับเบิ้ลเอ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาและการอบรม
 • 2547-2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 • 2549-2551 : นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาภาคฤดูร้อน
 • 2544-2547 : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มัธยมศึกษาตอนปลาย

Company Organization


Executive Support Team


Sales Engineering Team


Project Engineering Team


Service Engineering Team

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด มีเป้าหมายมุ่งยกระดับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสากลด้านรอกและเครนอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรับรองกระบวนการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด (พระราม 2 สมุทรสาคร)
บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด (ศรีราชา ชลบุรี)