เกี่ยวกับเรา | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด

ประวัติบริษัท

แม้ว่าบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด จะเพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่ แต่ประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งมิได้ใหม่เหมือนบริษัทฯ ผู้ก่อตั้งทำงานอยู่ในวงการอุตสาหกรรมรอกและเครนมากว่า 20 ปี ด้วยพื้นฐานรอบด้านครบ 360 องศา ในด้านงานช่าง งานเทคนิค งานขายและการตลาด ทั้งรอกยี่ห้อเอเชียและยุโรป จนเกิดความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นตั้งใจเปิดธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ

ปี รายละเอียด
2554 ก่อตั้งบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด โดยจดทะเบียนสำนักงานที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน และช่าง 3 คน
2555 ก่อตั้งบริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด โดยจดทะเบียนสำนักงานที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน วิศวกรขาย 1 คน วิศวกรบริการ 1 คน และช่าง 10 คน
2556 ขยายบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด จากเดิมให้มีสำนักงานพื้นที่ใหญ่ขึ้น 1 เท่าและมีโรงซ่อมเพื่อปฏิบัติงานและเก็บสินค้ามากขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน วิศวกรขาย 1 คน วิศวกรบริการ 1 คน และช่าง 10 คน
2557 ธนาคารอนุมัติแผนขยายธุรกิจให้สร้างโรงงานบนพื้นที่ศรีราชา โดยแผนได้เสนอขยายเพื่อเป็นศูนย์บริการมาตรฐานรอกและเครนตามข้อกำหนด ISO ศูนย์สินค้าอะไหล่รอกและเครน ศูนย์บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับรอกและเครนในรูปแบบ Public
2558 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 20 คน ฝ่ายขายและวิศวกร 8 คน และฝ่ายช่าง 20 คน รวมอัตรากำลัง 50 คน

จรรยาบรรณ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางกระแสวิกฤติทางเศรษฐกิจของเมืองไทยปี 2554 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มีเจตนาให้บริการระดับมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้าผู้ใช้รอกและเครน เรามุ่งเน้นการทำงานอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความเป็นทีมเวิร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดทั้งในด้านราคาและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ความเป็นมืออาชีพ – ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรอกและเครน เราต้องแน่ใจเสมอว่าเราใช้ประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่าราคาและเวลาที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพจากตัวเราเองไปสู่สายตาลูกค้า

ความเป็นทีมเวิร์ค – ความสำเร็จประการสำคัญต้องมาจากการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทีมปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีให้มีความก้าวหน้าและผลักดันให้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างทีมงานให้มีรากฐานมั่นคง

เราเล็งเห็นว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ซึ่งเป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ธุรกิจของเรา

รอกและเครน

บริการ

อะไหล่และอุปกรณ์

รีโมทไร้สาย

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด สาขาถนนพระราม 2 พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร และบริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด สาขาศรีราชา ชลบุรี ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรอกและเครนอุตสาหกรรมดังนี้

สินค้าและบริการของเรามีดังนี้
 • จำหน่ายรอกและเครนทุกชนิด
 • จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์รอกและเครนทุกชนิด
 • ตรวจสอบรอกและเครนเพื่อออกเอกสารรับรอง ปจ.1 ตามกฎหมาย
 • บริการรื้อ ซ่อม ติดตั้ง ย้าย อัพเกรด ดัดแปลงรอกและเครน
 • บริการทดสอบน้ำหนักยกตามกฏหมายด้วยน้ำหนักจริงหรือจำลอง
 • จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครนพร้อมออกใบรับรองตามกฏหมาย

เรามีทีมช่างเคลื่อนที่คอยให้บริการงานซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนให้ลูกค้าทันทีในรายการซ่อมเบื้องต้น

พื้นที่ให้บริการ

เขตการขายของ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ได้แก่

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมฉะเชิงเทราเขตที่ติดต่อกรุงเทพฯ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนาก่อนถึงนิคมฯ
  เวลโกรว์)
 • ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้

เขตการขายของ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้แก่

 • เขตภาคตะวันออกและภาคอีสาน
 • ฉะเชิงเทรายกเว้นเขตที่ติดต่อกรุงเทพฯ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนาก่อนถึงนิคมฯ เวลโกรว์ (ลูกค้าที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ เป็นเขตความรับผิดชอบของไทรทันทั้งหมด)

ลูกค้าสามารถติดต่อหมายเลขกลางเพื่อปรึกษา สอบถาม หรือแจ้งซ่อมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ขายดูแลลูกค้าทุกราย

หมายเหตุ เขตการขายนี้มีผลทางด้านขายและการให้บริการของฝ่ายขายอย่างรวดเร็วเท่านั้น ไม่มีผลต่อฝ่ายช่างที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ผู้บริหาร

จิรายุ เอี่ยมสมร
กรรมการผู้จัดการ
“ในวันเวลาที่ผมเป็นช่าง ผมทำงานข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้เครนลูกค้าใช้งานได้ ผมไม่ได้ทำเพราะอยากได้ค่าโอทีนะครับ แต่ผมคิดเสมอว่า ถ้าลูกค้ายังใช้งานเครนไม่ได้ งานผมก็ยังไม่จบ ผมจะซ่อมต่อจนกว่าเครนจะใช้งานได้”

ประสบการณ์การทำงาน
2554-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
2553-2554 : ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทเครน จำกัด ธุรกิจรีโมทควบคุมไร้สาย
2552-2553 : ผู้จัดการ บริษัท เครนเทคนิค จำกัด ธุรกิจรอกยี่ห้อ Munck
2549-2552 : ฝ่ายขาย บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
2535-2548 : หัวหน้าฝ่ายช่าง บจก.มอริส (ประเทศไทย) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Morris

ความรับผิดชอบพิเศษ
 • ประธานวิทยากรปั้นจั่นหลักสูตรเป็นวิทยากรปั้นจั่น รุ่นที่ 1 โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรแห่งความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี
การศึกษาและการอบรม
 • เทคนิคไทยสุริยะนครสวรรค์ ระดับอนุปริญญา สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • 2551 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ Konecranes รุ่น XN ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • 2547 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้ายี่ห้อ Morris รุ่น S400 ณ ประเทศอังกฤษ

ภัทราภรณ์ สุกใส
กรรมการผู้จัดการ
“การจะเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือความอาวุโส แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามอย่างยากเย็นแค่ไหนที่จะทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเคารพจากทีม เพื่อที่ผลงานของเราจุดแรงผลักดันให้ทีมรู้ว่าต้องทำอะไรด้วยใจของเขา”

ประสบการณ์การทำงาน
2555-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
2553-2555 : ผู้จัดการ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ ธุรกิจสรรหาบุคลากร
2552-2553 : ฝ่ายการตลาด บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
2551-2552 : ฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือดับเบิ้ลเอ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาและการอบรม
 • 2547-2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 • 2549-2551 : นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาภาคฤดูร้อน

ผังองค์กร

ทีมงาน

นาวี ศรีนุรัตน์
วิศวกรวิชาชีพ
ระดับวิศวกรสามัญเครื่องกล
ศุภษร อัคนิถิน
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรขาย
ปริญญาวิศวกรรมเครื่องกล
ธนกฤต ธนโชติไพศาล
ฝ่ายวิศวกรคุณภาพ
ปริญญาวิศวกรรมเครื่องกล
ปริวัชร์ จงงามวิไล
วิศวกรขาย
ปริญญาวิศวกรรมเครื่องกล
อรวรรณ อภิญ
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
ปริญญาการบัญชี
รสสุคนธ์ กำเนิด
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและสโตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจ
ศรัญตรี บุญจันทร์
ฝ่ายประสานงานลูกค้า
ปริญญาการจัดการ
สุพัตรา ขันธ์เครือ
ฝ่ายการตลาด
ปริญญาการตลาด

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด มีเป้าหมายมุ่งยกระดับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสากลด้านรอกและเครนอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรับรองกระบวนการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด (พระราม 2 สมุทรสาคร)
บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด (ศรีราชา ชลบุรี)