อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ อมตะนคร | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ อมตะนคร
20-05-2563
25-26/9/2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ