แจกฟรี! "โปสเตอร์และไฟล์การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย และการผูกรัดยึดเกาะวัสดุที่ถูกต้อง + โปสเตอร์สัญญาณมือควบคุมเครนตามกฎหมาย" | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
แจกฟรี! "โปสเตอร์และไฟล์การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย และการผูกรัดยึดเกาะวัสดุที่ถูกต้อง + โปสเตอร์สัญญาณมือควบคุมเครนตามกฎหมาย"
แจกฟรี! "โปสเตอร์และไฟล์การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย และการผูกรัดยึดเกาะวัสดุที่ถูกต้อง + โปสเตอร์สัญญาณมือควบคุมเครนตามกฎหมาย"
ขนาด 50x70 ซม. 1 ชุด มี 5 แผ่นตามแบบ 

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ "การใช้งานรอกและเครนอย่างปลอดภัย" โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานรอกและเครนเพื่อการยกหิ้วชิ้นงานให้เกิดความปลอดภัย 

ลูกค้าหรือองค์กรใดก็ตามที่สนใจสามารถลงทะเบียน

Link: https://bit.ly/4357x4p

Scan QR Code ตามภาพ

หากพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือเขตภาคตะวันออก ทางทีมงานสามารถจัดส่งให้ได้ถึงมือที่บริษัท