อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - ฉะเชิงเทรา | บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - ฉะเชิงเทรา
09-06-2564
7-8/6/2564 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ