รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมเทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 09-10/05/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นาย รังสรรค์ อินทโพธิ์ ช่างซ่อมบำรุง 0896641016 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นลินี พูลพิพัฒน์ Supervisor บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532089654 เลขที่ 999/9 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 [email protected] 0 0931916354 0
2. นาย นิรุตต์ วันเสือ ช่างซ่อมบำรุง 0945509861 อิสลาม ลูกค้าสัญญาบริการ นลินี พูลพิพัฒน์ Supervisor บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105532089654 เลขที่ 999/9 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 [email protected] 0 0931916354 0
3. นาย ธีรฉัตร ไหมทอง ช่างเทคนิค 064-7579954 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาว นิภา ม่วงแก้ว HR บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) จำกัด 123 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 [email protected] 038-110863 ต่อ122 092-9389464,086-3953948
4. นาย วิเชียร ทองเปลว Leader.MT 098-9903019 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาว นิภา ม่วงแก้ว HR บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) จำกัด 123 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 [email protected] 038-110863 ต่อ122 092-9389464,086-3953948
5. สุรยุทธ พรงาม Maintenance Foreman 0633470894 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ สุชาติ ลิ้มวานิชย์ Duputy General Manager Posco Thailand Wellgrow Industrial Estate [email protected] 0899313481
6. อาทิตย์ ประจุทรัพย์ Maintenance Staff 0817309805 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ สุชาติ ลิ้มวานิชย์ Duputy General Manager Posco Thailand Wellgrow Industrial Estate [email protected] 0899313481
7. นาย นิรุตต์ วันเสือ ช่างซ่อมบำรุง 094-5509861 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ฟรี 2 ที่ นางสาว นลินี พูลพิพัฒน์ หัวหน้างานฝ่ายทรพยากรบุคคล ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ บริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด เลขที่ 3 หมู่22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-593090 มือถือ 093-1916354 [email protected] 0931916354
8. นาย รังสรรค์ อินทโพธิ์ ช่างซ่อมบำรุง 096-6641016 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ฟรี 2 ที่ นางสาว นลินี พูลพิพัฒน์ หัวหน้างานฝ่ายทรพยากรบุคคล ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ บริษัทควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด เลขที่ 3 หมู่22 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-593090 มือถือ 093-1916354 [email protected] 0931916354