รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 20-21/06/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. Mr.Ittiphong Teeratitikoin Operator Production 0994523109 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ เกตุมณี ชลธารวงศ์ Assistant HR&GA Manager บริษัท คิยะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 390/20 หมู่ 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 [email protected] 033093471 0905655560
2. นายพัทธนันท์ พัววงศ์ฤทธิชัย Engineer 0618951651 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ เล็กเปีย People Caring Staff บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 321 / 9 ม. 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 [email protected] 081-7319344 081-7319344