รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 21-22/03/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายดวงสมพงษ์ สันทัด Operate 0636547210 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง Safety officer รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบิทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 [email protected] 037625600 0983514469
2. นายพงศ์ศิริ คำกอง Operate 0822145038 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง Safety officer รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบิทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 [email protected] 037625600 0983514469
3. นายทวีชัย สายเครือทอง Operator 098-1496858 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวธนวรรณ เพิ่มพูล HR Officer TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD. 221/21 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 038-199850 083-5841288
4. Mr.Napawit Kayantam Operator Production 0887182381 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ เกตุมณี ชลธารวงศ์ Assistant HR&GA Manager บริษัท คิยะ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 390/20 หมู่ 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 [email protected] 033093471 0905655560
5. นางสาวปัฎฐมาภรฬณ์ วิเศษวงษา Officer 061-4293995 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวธนวรรณ เพิ่มพูล HR Officer TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD. 221/21 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 038-199850 083-5841288
6. นายอรรถพล สมใจ พนักงานผลิต ST(SL4) 093-1116292 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
7. นายวัชรพงษ์ สุทธิ พนักงานคลังสินค้า TS 093-0805820 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
8. นายวรวิทย์ ทองคำ พนักงานขนส่ง 063-4451856 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
9. นายสนธยา คำทา พนักงานผลิต ST(ตัดซอย) 065-0948117 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
10. อมร มะโนศรี Leader 0800986876 ปกติ ไม่ระบุ วีนัส บัวบาล Production Manager เซอร์เฟส ทรีทเม้นท์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด 890/5 ม.3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 033048075 0621969676 033048078
11. ไกรสร คำภูมิ Staff 0870219074 ปกติ ไม่ระบุ วีนัส บัวบาล Production Manager เซอร์เฟส ทรีทเม้นท์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด 890/5 ม.3 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 033048075 0621969676 033048078
12. นางสาวพฤษชาติ ธนโชติ Worker 0807251775 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวกัญญาภัทร แหวดกระโทก Supervisor เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล ( ประเทศไทย ) จำกัด 700/809 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 0807251775 0807251775
13. นายดนัย ทำสุนา worker 0807251775 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวกัญญาภัทร แหวดกระโทก Supervisor เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล ( ประเทศไทย ) จำกัด 700/809 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 0807251775 0807251775
14. นายอธิวัฒน์ สุดา Worker 0807251775 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวกัญญาภัทร แหวดกระโทก Supervisor เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล ( ประเทศไทย ) จำกัด 700/809 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 0807251775 0807251775
15. นายศราวุฒิ เนืองไทสง Worker 0807251775 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวกัญญาภัทร แหวดกระโทก Supervisor เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล ( ประเทศไทย ) จำกัด 700/809 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 0807251775 0807251775
16. นายชัยยา สุขภูวงศ์ พนักงาน 065-9516013 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส.ปัทมา กิจผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 700/606 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลุบรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038-193285 065-9516013 -
17. นายวิเชียร สิงหาชารี พนักงาน 065-9516013 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส.ปัทมา กิจผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 700/606 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลุบรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038-193285 065-9516013 -
18. phodsawat doungkampha - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003 -
19. somchai rungseeum - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003 -
20. sivapong phootongpong - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003 -
21. watcharapong sakronchan - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003 -
22. thewasin bumrungpakdee - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003 -
23. likhhasit nilkate - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003
24. sakorn ladsui - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ Nattapon Production Manager ANCA (Thailand) Ltd ระยอง [email protected] 033-018800 088-4874003