รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 14-15/12/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายวัชรพงษ์ สุทธิ พนักงาน 0930805820 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิขาขีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265 0949491929
2. นายณัฐพล มีท่าม่วง พนักงาน 0616361360 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิขาขีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265 0949491929