รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 19-20/10/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นางสาวแคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ 0949491929 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิขาขีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265 0949491929
2. นางสาวญาณิศา ประมงคล พนักงาน 0929752122 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิขาขีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265 0949491929
3. นายอิทธิฤทธิ์ แท่นทอง Technician 0610847994 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสายธาร บูรณะขจร Staff บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด 7/281 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 [email protected] 038650809 0931242780
4. นายสุรชัย โสกขุนทด Technician 0909310014 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสายธาร บูรณะขจร Staff บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด 7/281 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 [email protected] 038650809 0931242780
5. นายสมเจษฐ ศรีชื่น Technician 0645432327 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสายธาร บูรณะขจร Staff บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด 7/281 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 [email protected] 038650809 0931242780