รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 24-25/08/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. วิชัย ทองขาว หน.กะ ลูกฟูก 0823615132 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ พิสุทธิชญา เอี่ยมวรสมบัติ หน.หน่วย บุคคลและธุรการ โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด 297/2 ม.2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร [email protected] 0643011526 0643011526