รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 30-31/05/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายวิรัช ศรีจันทร์ พนักงานฝ่ายผลิต 0829914261 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาสุรีย์ สุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด 20/15 หมู่10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 [email protected] 0829914261
2. นายวัชระ สวยที่สุด พนักงานฝ่ายผลิต 0829914261 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาสุรีย์ สุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด 20/15 หมู่10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 [email protected] 0829914261
3. นายวิสิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ พนักงานคลังพัสดุ 0829914261 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาสุรีย์ สุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด 20/15 หมู่10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 [email protected] 0829914261