รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมเทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 10-11/10/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นาย ธีรฉัตร ไหมทอง ช่างเทคนิค 064-7579954 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาว นิภา ม่วงแก้ว HR บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) จำกัด 123 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 [email protected] 038-110863 ต่อ122 092-9389464,086-3953948
2. นาย วิเชียร ทองเปลว Leader.MT 098-9903019 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาว นิภา ม่วงแก้ว HR บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) จำกัด 123 ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 [email protected] 038-110863 ต่อ122 092-9389464,086-3953948