รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 15-16/12/2565 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายเฉลิมชัย ศิริประเสริฐ หัวหน้า - ปกติ ธิดารัตน์ บุคคล บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ [email protected] 085-252-0224
2. นายศิวพัฒน์ แสนนา ช่างเทคนิค - ปกติ ธิดารัตน์ บุคคล บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ [email protected] 085-252-0224
3. นายชัชชน เปี่ยมพร้อม Instructor - ปกติ กิตติพงศ์ จูแจ่มแจ้ง เจ้าหน้าที่บุคคล เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด 700/322 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [email protected] 038-214497 ต่อ 100 0814974595 038-214727
4. นายโยธิน ข่าทิพย์พาที Instructor - ปกติ กิตติพงศ์ จูแจ่มแจ้ง เจ้าหน้าที่บุคคล เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำกัด 700/322 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [email protected] 038-214497 0814974595 038-214727
5. นายประสิทธิ์ สิงหาญ ผลิต - ปกติ ศิริวรรณ จัดซื้อ บริษัท เอเอสเค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี [email protected] 083-0744214
6. นายศักนรินทร์ คำแก้ว ผลิต - ปกติ ศิริวรรณ จัดซื้อ บริษัท เอเอสเค พรีซีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี [email protected] 083-0744214
7. นางสาวปาณิสรา คำภิระแปง Safety Officer - ปกติ Thanawan HR Section บริษัท เทคโนส อาร์ แอนด์ ดี (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี [email protected] 038-199-850-2 Ext.104 -
8. นายยุทธพิชัย บุญชู Technician - ปกติ อรุณี AD/Safety Officer บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง [email protected] 038-027555-60 Ext: 207 086-8478840 038-027552
9. นายชาตรี ป้องยาง Mold Engineer - ปกติ อรุณี AD/Safety Officer บริษัท มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ระยอง [email protected] 038-027555-60 Ext: 207 086-8478840 038-027552
10. นายชัชวาล รอดภักดี Diecasting - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ คุณธัญญา Safety บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี [email protected] 096-8741331
11. นายชิต ใขกลางดอน พนักงาน - ปกติ ไม่ระบุ ศศิธร มาตรแม้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี [email protected] 088-2078344
12. นายทิวากร บัวคลี่ พนักงาน - ปกติ ไม่ระบุ ศศิธร มาตรแม้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี [email protected] 088-2078344
13. นายฤชา ด้วงมี พนักงาน - ปกติ ไม่ระบุ ศศิธร มาตรแม้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี [email protected] 088-2078344
14. นายธนธรณ์ จุ้ยม่วง พนักงาน - ปกติ ไม่ระบุ ศศิธร มาตรแม้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี [email protected] 088-2078344
15. โชคบำรุง ศรีปัญญา operator 088-925-4229 ปกติ ไม่ระบุ วรวุฒิ ทิพนานนท์ supervisor maruta hope (thailand) co.,ltd 18/1 ม.8 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110 [email protected] 0626327744 0626327744
16. นายชนะชัย เทวงศา Leader 0924299866 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ธัญญา วงษ์บุญ Safety Staft เซชิน(ประเทศไทย)จำกัด 700/183 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 038458272 0968741331 038468625
17. นายสุรศักดิ์ ใหญ่รัมย์ วิศวกร 06-1832-9228 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ชฎารัตน์ งีสันเทียะ จัดซื้อ บริษัทซันโค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 890/16 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 [email protected] 033-133535 0979614199
18. นายธัชชัย แกนเปะ วิศวกร 06-2410-9957 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ชฎารัตน์ งีสันเทียะ จัดซื้อ บริษัทซันโค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 890/16 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 [email protected] 033-133535 0979614199
19. สุชัชวีร์ ประสิทธิ์จินดา QA - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ บุคคล บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ชลบุรี [email protected] 090-6485466
20. นายปิยะ มีโชค PD Operation - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวพนิตรดา คอนคำ Safety Officer บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150/88 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 038-347357 ต่อ 202 088-1937748 -
21. นายสุรชัย ศรีกระทุ่ม PD Operation - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวพนิตรดา คอนคำ Safety Officer บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150/88 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 038-347357 ต่อ 202 088-1937748 -