รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 18-19/04/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายชัยยา สุขภูวงศ์ พนักงาน 065-9516013 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส.ปัทมา กิจผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 700/606 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลุบรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038-193285 065-9516013 -
2. นายวิเชียร สิงหาชารี พนักงาน 065-9516013 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส.ปัทมา กิจผสมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 700/606 หมู่7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลุบรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038-193285 065-9516013 -
3. นายณัฐพงค์ กลิ้งรัมย์ พนักงานคลังสินค้า ST 0660363521 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
4. นายชนันธร พิจารณาครบุรี พนักงานผลิด สลิต 0971484750 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
5. นางสาวภารุวรรณ ปัญญานันท์นพคุณ พนักงานผลิต FP 0908298163 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
6. นางสาวพิไลวรรณ สิงทนะ พนักงานผลิต ตัดซอย 0821901286 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ แคทรียา เอกเขนก จป.วิชาชีพ บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด สาขาศรีราชา 789/27 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033-005265-214 0949491929 -
7. นายชุติพงษ์ เปรมปิยศรี Engineer 0969935245 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ เล็กเปีย People Caring Staff บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด 321 / 9 ม. 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 [email protected] 081-7319344 081-7319344 -
8. นายจักรกริช ใจกรุณา Bending - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส. วรรสมน เทพประสิทธิ์ HR บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม 60/6 ม3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038891175 0800942165 038891179
9. นายบรรเจิด หงษ์ราช Inventory - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส. วรรสมน เทพประสิทธิ์ HR บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม 60/6 ม3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038891175 0800942165 038891179
10. น.ส.ชัญญานุช เกษณี Inventory - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส. วรรสมน เทพประสิทธิ์ HR บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม 60/6 ม3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038891175 0800942165 038891179
11. น.ส.อุไรรักษ์ ผ่องศรี Stock coil ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ น.ส. วรรสมน เทพประสิทธิ์ HR บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม 60/6 ม3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038891175 0800942165 038891179