รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 23-24/03/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. อินทร สายแวว พนักงาน - ปกติ ไม่ระบุ อรุณรัตน์ ขะระเขื่อน HR Officer บริษัท วูเทคไทย จำกัด 700/66 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี [email protected] 038-468050 0922487027 038-468150
2. นายวาล ไชยมา Operate 0890630781 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
3. นายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง Operate 0933793573 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
4. วีรยุทธ คำสิงห์ Staff 080-419-1770 ปกติ ไม่ระบุ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
5. ฉัตรเพชร เยาวศรี Staff 087-4497208 ปกติ ไม่ระบุ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
6. นันทวัฒน์ แสงทิพย์รักษ์ Staff 090-294-6067 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
7. สิทธิพงษ์ ศรีจันทร์ Staff 096-757-5876 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
8. อภิสิทธิ์ เพ็ญสุริยะ Staff 091-3438875 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
9. ธนาวุฒิ สถาวร Staff 062-423-9581 ปกติ ไม่ระบุ ณัฐปภา โยชิดะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 700/496 หมู่ที่4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 038454854 0649922186 038454849
10. นายกฤษณะ ใจเฉียง ช่างซ่อมบำรุง - ปกติ ไม่ระบุ คุณนาตยา Purchase & Finance Manager บริษัท เจเจ อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ชลบุรี [email protected] 094-9693994
11. นายอมรศักดิ์​ เอมเปีย ช่าง - ปกติ ไม่ระบุ นายชยากร วงค์ภักดี Project Engineer บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ชลบุรี [email protected] 098-7499552
12. นายวีรกรณ์ พิมที Technician 0860387279 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ธัญญา วงษ์บุญ Safety Staff เซชิน(ประเทศไทย)จำกัด 700/183 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 038458272-4 0968741331 038458625