รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 20-21/10/2565 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายคณิศร พุทธสาวงษ์ พนักงานฝ่ายผลิต 0621238478 ปกติ นางสาวประภาพรรณ แซ่ลี safety officer บริษัท บางกอก นากัทสึ จำกัด 700/823 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี [email protected] 038-185-217 +10932367928 038185222
2. นายวิทยา ทิ้งโคตร พนักงานฝ่ายผลิต 0640902695 ปกติ นางสาวประภาพรรณ แซ่ลี safety officer บริษัท บางกอก นากัทสึ จำกัด 700/823 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี [email protected] 038-185-217 +10932367928 038185222
3. นายอมรเทพ โทมุลตรี พนักงานฝ่ายผลิต 0932367928 ปกติ นางสาวประภาพรรณ แซ่ลี safety officer บริษัท บางกอก นากัทสึ จำกัด 700/823 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี [email protected] 038-185-217 +10932367928 038185222
4. นายกฤษณะ อุบลเกิด Maintenance 0970345152 ปกติ นางสาวประภาพรรณ แซ่ลี safety officer บริษัท บางกอก นากัทสึ จำกัด 700/823 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี [email protected] 038-185-217 +10932367928 038185222
5. สุรชัย จิรทิพย์รัช ริกเกอร์ 0934105684 ปกติ กระเพราไก่หมึกไข่ดาว สุรชัย จิรทิพย์รัช ริกเกอร์ บริษัท ดี ไปปิง ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 59 59/8 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 [email protected] 0934105684