รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 20-21/01/2565 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายชลนที สุวรรณมณี หัวหน้าแผนกตัด และพับขึ้นรูป 0833272014 ปกติ นายอภิชาติ เชาว์ไทย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ชิมิซุ เมทัลแสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 221 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033006108 0952541948 033006129
2. นายมนตรี ทองทา พนักงานฝ่ายผลิตตัด และพับขึ้นรูป 0632698536 ปกติ นายอภิชาติ เชาว์ไทย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ชิมิซุ เมทัลแสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 221 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033006108 0952541948 033006129
3. นายสุพันธ์ วิเชียรภักดี พนักงานซ่อมบำรุง 0950207091 ปกติ นายอภิชาติ เชาว์ไทย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ชิมิซุ เมทัลแสตมปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 221 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 033006108 0952541948 033006129