รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 22/06/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายสังเวียน สอดเสน ซ่อมบำรุง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ บุคคล บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ชลบุรี [email protected] 090-6485466
2. นายภัทรพงษ์ วงศ์จันทร์ วิศวกรอาวุโส 0970599126 ปกติ ไม่ระบุ น.ส.ชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนไอเจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 [email protected] 038683968 0944644592
3. นายวิสันต์ เทียมรันต์ Supervisor 0895090496 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
4. นายศุภชัย ใจมา Operate 0611045182 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
5. นายเอกนรินทร์ เจือจันทร์ Technician 0971458739 ปกติ ไม่ระบุ นางสายธาร บูรณะขจร Staff บริษัทโมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด ึ7/281 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 [email protected] 038650809 0931242780
6. นายสมโภชน์ ไชยโสดา หัวหน้างานฝ่ายบำรุง 0812610600 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ อรพรรณ หาญคำ Staff ยามาโค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 700/330 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ้้[email protected] 038468715-8 0910040469 038468719