รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 20/06/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายกิตติพงศ์ ภาณุจริยะลักษณ์ Senior Technician - ปกติ ไม่ระบุ อรุณรัตน์ ขะระเขื่อน ็HR Officer บริษัท วูเทคไทย จำกัด 700/66 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี [email protected] 038-468050-4 092-2487027
2. นายสุภัทรพงษ์ คำสอนทา Technician - ปกติ ไม่ระบุ อรุณรัตน์ ขะระเขื่อน ็HR Officer บริษัท วูเทคไทย จำกัด 700/66 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี [email protected] 038-468050-4 092-2487027