รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 18/05/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายจเร ปาระสี ซ่อมบำรุง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ บุคคล บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ชลบุรี [email protected] 090-6485466
2. นายศิริพงษ์ เพชรสาร Technicain - ปกติ ไม่ระบุ ธิดารัตน์ Safety Officer ยามาโค พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด 700/330 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุี จ.ชลบุรี [email protected] 038-468715 0824824826 038-468719
3. นายวีระยุทธ ปรางศรี หัวหน้างาน 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
4. นายวิรัตน์ นินนานนท์ หัวหน้างาน 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
5. นายภัทรพงษ์ วงศ์จันทร์ วิศวกร 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
6. นายพิทักษ์ชัย ดีเสมอ หัวหน้างาน 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
7. นายสมภพ เยี่ยมมิตร หัวหน้างาน 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 6 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
8. นายบุญลือ นามอรรถ ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง 0944644592 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวชัญญรัชต์ บุญนรัชต์โยธิน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนไอเจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง [email protected] 0944644592
9. นายสืบศักดิ์ พิผ่วนนอก ช่างซ่อมเครื่องจักร 0860735191 ปกติ ไม่ระบุ เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ธุรการ ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส 31/15 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 0990097039