รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 18/04/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายสมโภชน์ โพธิ์เงิน ช่าง 0648698173 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บจก รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 88/229 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 0935939518
2. นายมงคล กุรู ช่าง 0862014073 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บจก รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 88/229 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 0935939518
3. นายวสันต์ กำมะหยี่ ช่าง 0614808320 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บจก รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 88/229 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 0935939518
4. นางสาวพิมชนก แสนสุข ช่าง 0862014073 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บจก รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 88/229 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 0935939518
5. ณัฐวัฒ ศรีวิชา operator 0982590599 ปกติ ไม่ระบุ วรวุฒิ ทิพนานนท์ amg maruta hope thailand co.,ltd 18/1 หมู่8 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110 [email protected] 062-632-7744 062-632-7744
6. อนุสรณ์ เด็ดดวง operater 0888701227 ปกติ ไม่ระบุ วรวุฒิ ทิพนานนท์ amg maruta hope thailand co.,ltd 18/1 หมู่8 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110 [email protected] 062-632-7744 062-632-7744