รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 18-19/05/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายศุภวิชญ์ บุญเชิดชู Technician 038296899 ปกติ ไม่ระบุ สกาวเดือน กลักแก้ว ็HR & GA Training บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 789 / 131 หมู่ 1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038296898 0898172642 038296899
2. นายปรีชา สว่างภู Senior Supervisor 0902092657 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
3. นายนครินทร์ นพพวง Operate 0989370840 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ณัฐริกา แข็งแรง จป.ว. รวยไทย ไฟเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 88 ม.7 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี [email protected] 037625600 0983514469 037625625
4. นายฐิติรัตน์ สามารถ Sub Leader 081-982-6391 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวอรนุช เหลาซื่อ HR บริษัท ทาดะ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 7/331 ม.6 ต.มาบยางพร ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง21140 [email protected] 039-036-405-7 081-982-6391
5. นายวิระบุตร ศรีสุข Operator 081-982-6391 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวอรนุช เหลาซื่อ HR บริษัท ทาดะ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 7/331 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038-036-405-7 081-982-6391
6. นายอภิชาติ ศรีเวียง Operator 081-982-6391 ปกติ ไม่ระบุ มีค่าใช้จ่าย นางสาวอรนุช เหลาซื่อ HR บริษัท ทาดะ เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 7/331 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038-036-405-7 081-982-6391
7. นายสุรชัย สมบูรณ์ Technician 0857805565 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ ธัญญา วงษ์บุญ Safety Staff เซชิน(ประเทศไทย)จำกัด 700/183 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 [email protected] 038458272-4 0968741331
8. นายวงศกร อินต๊ะไชย ช่างซ่อมเครื่องจักร 0946822637 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ธุรการ ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส 31/15 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 0990097039
9. นาย กฤษณะ บุบผามาลา Molding Provider 095-7129699 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ อุรวี ตนะวัฒน์ Safety officer บริษัท แอพต้าร์ (ประเทศไทย) จำกัด 700/50,52,54 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง ชลบุรี [email protected] 033007899 0832992070
10. นายกฤษดา เกิดอุบล หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักร 0829693835 ปกติ ไม่ระบุ เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ธุรการ ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส 31/15 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 0990097039
11. นายเอกพันธ์ เมืองมาน้อย หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องจักร 0928194045 ปกติ ไม่ระบุ เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ธุรการ ซินเนอร์จี้ อินดัสตรี เซอร์วิส 31/15 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 0990097039