รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 23/03/2566 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายสวิชญา ศรแสดง IT Asst.Engineer - ปกติ ไม่ระบุ Sangwan Chaipanya Safety officer MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd 500/128 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลอกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 03809504703 ext. 125 0885938392 -
2. นายอนุพงษ์ พงษ์พนัส ซ่อมบำรุง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ บุคคล บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ชลบุรี [email protected] 090-6485466
3. นายเอกลักษณ์ สุทินรัมย์ ซ่อมบำรุง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ บุคคล บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด ระยอง [email protected] 090-6485466
4. นางสาวนิ่ม อ่อนธนู ช่างไฟฟ้า - ปกติ ไม่ระบุ กมลลักษณ์ แก้วคำแสน Administration บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอลเซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2/25 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038-354081 0801018595
5. นายพงศธร อ่อนธนู ช่างไฟฟ้า - ปกติ ไม่ระบุ กมลลักษณ์ แก้วคำแสน Administration บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอลเซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2/25 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038-354081 0801018595
6. นายสายันต์ ทวีชาติ ช่างไฟฟ้า - ปกติ ไม่ระบุ กมลลักษณ์ แก้วคำแสน Administration บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอลเซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2/25 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038-354081 0801018595
7. นายสุวัฒน์ แก่นกล้า ช่างไฟฟ้า - ปกติ ไม่ระบุ กมลลักษณ์ แก้วคำแสน Administration บริษัท นาฟ อิเล็คทริคอลเซอร์วิส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 2/25 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038-354081 0801018595
8. นายสมบูรณ์ ถมจอหอ MT Supervisor. - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวพนิตรดา คอนคำ Safety Officer บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150/88 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 038-347357 ต่อ 202 0881937748 -
9. นายเจตณรินทร์ โพธิ์สุ PD Operation - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวพนิตรดา คอนคำ Safety Officer บริษัท วีเอสแอล ซิสเต็ม แมนนูแฟคเจอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 150/88 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [email protected] 038-347357 ต่อ 202 0881937748 -
10. รัตนพล พาละนิตย์ พนักงานประจำเครื่อง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ เล็กเปีย พนักงานบุคคล บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 7/257 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 0906485466 0906485466 -
11. เสกสรรค์ ภิญโญยาง พนักงานประจำเครื่อง - ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นพชนาถ เล็กเปีย พนักงานบุคคล บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด 7/257 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 0906485466 0906485466 -
12. นายสมชาย สุขน้อย Senior Technician - ปกติ ไม่ระบุ คุณธิดารัตน์ safety Officer บริษัท ยามาโค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี [email protected] 082-4824826
13. นายทินกร สุทธิดี Supervisor - ปกติ ไม่ระบุ คุณธิดารัตน์ safety Officer บริษัท ยามาโค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี [email protected] 082-4824826