รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 21/03/2567 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร สิทธิ์ที่ได้รับ หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นาย พงศ์ศรุต ศิลปรัตน์ Operator 086-223-7511 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวธนวรรณ เพิ่มพูล HR Officer TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD. 221/21 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 038-199850 083-5841288
2. นาย อัมพร ประสมคุณ Operator 099-0094-664 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ นางสาวธนวรรณ เพิ่มพูล HR Officer TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD. 221/21 ม.6 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 [email protected] 038-199850 083-5841288
3. นายวสันต์ กำมะหยี่ ช่าง 061-4808320 ปกติ ไม่ระบุ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บริษัท รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 88/229 หมู่ที่11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 085-8222337 093-5939518
4. นายสมโภชน์ โพธิ์เงิน ช่าง - ปกติ ไม่ระบุ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บริษัท รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 88/229 หมู่ที่11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 085-8222337 093-5939518
5. นายมงคล กุรู ช่าง - ปกติ ไม่ระบุ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บริษัท รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 88/229 หมู่ที่11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 085-8222337 093-5939518
6. นางสาวพิมชนก แสนสุข ช่าง - ปกติ ไม่ระบุ ภาวินี ฉายสังข์ ธุรการ บริษัท รีเจน เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 88/229 หมู่ที่11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 [email protected] 085-8222337 093-5939518
7. นายศิวะ มีวงษ์ Senior Technician 3 062-2163808 ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ อบรมฟรี สกาวเดือน กลักแก้ว ็HR & GA Training บริษัทฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 789 / 131 หมู่ 1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038296899 038296899 038296898
8. นายสุวิทย์ การินทร์ Technician ปกติ ลูกค้าสัญญาบริการ อบรมฟรี สกาวเดือน กลักแก้ว ็HR & GA Training บริษัทฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 789 / 131 หมู่ 1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 [email protected] 038296899 038296899 038296898