รายชื่อผู้อบรมหลักสูตร: หลักสูตรการอบรมทบทวนผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ
( 24/02/2565 )

# ข้อมูลผู้เข้าอบรม ข้อมูลผู้จอง
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์มือถือ ประเภทอาหาร หมายเหตุ(อื่นๆ) ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ E-mail เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ โทรสาร
1. นายเด่นชัย ติ่งทอง Technician 094-1795872 ปกติ นางสาวอรุณี เกตุสุวรรณ์ Safety Officer มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด 7/931 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 [email protected] 038-027555-60 ต่อ 207 0868478840 038027552